INFORMACIONE KONTAKTUESE

PRISHTINË

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km 15 / Kosova
M prishtine@maarifschools.org T 038 660 020 / 044 581 900

PRIZREN

Rr. Besim Shala, p.n / Kosova
M prizren@maarifschools.org.tr T 045 103 666 / 029 210 020